Özet

İnsan yaratılışından başlayarak sürekli olarak bugün bile hâlen geçerli olan barınma, örtünme ve beslenme dış işlevlerinin yanında iç işlevlerinin maddi ve manevi olarak dengeli ve sağlıklı bir biçimde geçmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Sıhhat ve afiyet içinde bir hayat geçirmek için her şeyden önce insan sağlığının kişinin kendi öz bakımının yetersiz kaldığı zamanlarda uzman olan başkaları tarafından yardım alınması söz konusu olabilmektedir. Böylece kişilerin uzman bir doktorla bilgi alışverişinde bulunması ile faydalı olanlarının gerektirdiği dış madde karışımlarından (tabii veya yapay) yararlanarak beslenme ve yararlı ilaç alma yollarına baş vurulur. Tıp uzmanlarının sayısaldan ziyade hastalardan sözel bilgilerin alınması teşhisin en önemli kaynaklarından birisi olarak daha sonra tıbbi cihazlardan alınan sayı ve görüntülerle çıkarımların yapılmasında yine sözel neticeler elde edilir. Tıp fakültelerinde felsefe düşüncesi ve mantık konularında ön hazırlık derslerinin konulmasında sözel düşünce açısından sayısız faydalar vardır. Tıp tarihine bakıldığında ilk medeniyetlerden beri her zaman ve mekânda felsefe ve tıp ikiz kardeş olarak varlıklarını bir dayanışma içinde sürdüre gelmişlerdir. Buna en önemli misaller arasında Hipokrat, Galen, Zekeriya ar-Razi, İbn-i Nefis ve İbn-i Sina gibi meşhur tıpçıların hepsinin felsefeci oldukları bilinmektedir. Bu yazıda kısaca tıp ile felsefenin ikiz kardeşliği konusunda kısaca açıklamalar yapılmıştır.

***

Philosophy and Medicine: A Twin Brotherhood

Summary

Starting from human creation, human beings constantly take the necessary precautions to ensure that their internal functions are materially and spiritually in a balanced and healthy situation, in addition to the external functions as sheltering, dressing, and feeding, all of which are still valid even today. For a healthy life, one may seek help from others who are experts, especially when self-care is insufficient. People get information from a specialist doctor, abide with ways of nutrition, and take useful medicines by making use of external substance mixtures (natural or artificial) for a sustainable and healthier life. As one of the most important sources of diagnosis, medical experts receive verbal information from patients rather than numerical information, and then verbal results are obtained when making inferences with numbers and images taken from medical devices. There are numerous benefits in terms of verbal thinking for medical faculties to include preparatory courses in philosophical thought, logic, and rational diagnostic inferences. In the history of medicine, philosophy and medicine have continued their existence as twin brothers in solidarity since the first civilizations. Among the most important examples of this were famous physicians, such as Hippocrates, Galen, Abu Bakr al-Razi, Ibn al-Nafis, and Ibn Sina. In this article, brief explanations are offered about the twin brotherhood of medicine and philosophy.