Özet

Kuruluşundan bugüne Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nin tarihçesine değinilmiş ve Merkezin bugünkü durumuna geliş nedenleri üzerinde durulmuştur. Teknolojik gelişmeler ve uluslararası standartlara uyum süreci konusundaki sorunlar ele alınırken bilhassa 1998 yılına kadar kademe kademe durdurulan aşı üretimlerinin arka planı açıklanmaya çalışılmıştır. Yükseköğretim Kurulunun kuruluşu, üniversitelerin halk sağlığı kürsülerinin açılması ve Sağlıkta Dönüşüm Programı gibi etkenlerin Hıfzıssıhha Merkezinin yıllar içindeki dönüşümüne etkisi ele alınmıştır. Ayrıca, dönüşüm sürecinde kurumların adlandırmalarının ve toplum tarafından algılanmasının önemine değinerek, Refik Saydam ve Hıfzıssıhha isimlerinin korunmasının önemine işaret edilmiştir.

***

The Story of An Illusion: Who Closed the Refik Saydam Hygiene Center?

Summary

The history of the Refik Saydam Hygiene Center from its establishment to the present day has been discussed, along with the reasons for its current status. While addressing the issues of technological advancements and compliance with international standards, the background of gradually halted vaccine productions until 1998 has been elucidated. The effects of factors, such as the establishment of the Higher Education Council, the opening of public health departments at universities, and the Health Transformation Program on the transformation of the Hygiene Center over the years has been examined. Additionally, the importance of the naming and perception of institutions during the transformation process has been emphasized, highlighting the significance of preserving the names of Refik Saydam and Hygiene.