SD Özetler

Bir Yanılsamanın Hikâyesi: Hıfzıssıhha Merkezini Kim Kapattı?

Özet Kuruluşundan bugüne Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nin tarihçesine değinilmiş ve Merkezin bugünkü durumuna geliş nedenleri üzerinde durulmuştur. Teknolojik gelişmeler ve uluslararası standartlara uyum süreci konusundaki sorunlar ele alınırken bilhassa 1998

Felsefe ve Tıp İkiz Kardeşliği

Özet İnsan yaratılışından başlayarak sürekli olarak bugün bile hâlen geçerli olan barınma, örtünme ve beslenme dış işlevlerinin yanında iç işlevlerinin maddi ve manevi olarak dengeli ve sağlıklı bir biçimde geçmesi

OECD 2023 Verileri Penceresinden Türkiye’nin Sağlık Durumu

Özet OECD sağlık istatistikleri esas alınarak temel sağlık göstergeleri açısından Türkiye’nin sağlık durumuna ışık tutulması amaçlanmıştır. 10 yıl önceki veriler ile güncel veriler ayrı ayrı karşılaştırılarak hem ülkeler arası kıyaslamalar

DSÖ Savaşın Mı Barışın Mı Aracı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İkinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen dünyanın bir ürünüdür. DSÖ'nün kurulmasıyla birlikte dünya, küresel halk sağlığı konusunda bilgiyi yoğun bir şekilde paylaşmaya ve ortak hedeflere doğru ilerlemeye

Kan Transfüzyonu Güvenliğini Sağlamada Yapay Zekâ

Özet Kan nakli, çeşitli tıbbi prosedürlerde kritik bir rol oynar ve bağışlanan kanın uyumluluğunun ve güvenliğinin sağlanması büyük önem taşır. Yapay zekâ teknolojilerinin bu sürece entegrasyonu, hataları önemli ölçüde azaltabilir