Özet

OECD sağlık istatistikleri esas alınarak temel sağlık göstergeleri açısından Türkiye’nin sağlık durumuna ışık tutulması amaçlanmıştır. 10 yıl önceki veriler ile güncel veriler ayrı ayrı karşılaştırılarak hem ülkeler arası kıyaslamalar yapılmış hem de son 10 yıldaki değişim ortaya konmaya çalışılmıştır.  Böylece ulusal olduğu kadar son dekattaki küresel değişim de ele alınmıştır.

Sosyoekonomik değişimler ve toplumsal dinamikler dikkate alınmadan salt grafikler üzerinden yapılan kıyaslamalarla sağlık sistemini doğrudan yargılayabilmek mümkün değildir. Göstergeler toplumun sağlık düzeyini yansıtmakla birlikte bir sektör veya kurumun faaliyetlerinin sonucu ile sınırlı değildir. Tek başına sağlık hizmetlerinin ve belki daha geniş anlamda sağlık sektörünün ya da organize haliyle sağlık sisteminin bir toplumun sağlık düzeyini değiştirebilme gücüne sahip olduğunu söylemek zordur. Ancak somut verilerin bazı noktalarda önemli uyarı niteliği taşıdığını da belirtmekte yarar var. Bu yazı elden geldiğince bu alarm noktalarına da işaret etmektedir.

***

Türkiye’s Health Status Through the Window of OECD 2023 Health Data

Summary

The aim is to shed light on Türkiye’s health status based on OECD health statistics. By comparing the current data with those of ten years ago, both cross-country comparisons and changes over the past decade are attempted to be highlighted. Thus, both national and global changes over the last decade are addressed.

It is not possible to judge the healthcare system solely based on comparisons made through graphs without considering socioeconomic changes and societal dynamics. Even though indicators reflect the health level of society, they are not limited to the outcomes of the activities of a single sector or institution. It is difficult to say that healthcare services alone, and perhaps the broader healthcare sector or the organized form of the healthcare system, have the power to change a society’s health level. However, it is worth noting that concrete data serve as important warnings in certain areas. This article aims to point out these alarm points as much as possible.