Sayı 9

Sayı 9

Bir Salgını Önlemek…

Babam, doktordu. Tıpkı babası ve hatta dedesi, biraz daha gidelim, dedesinin dedesi gibi… 1800’lü yılların ortalarında patlak veren Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Çarlık Rusya’sı sonrasında Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan “Macar
Sayı 9

Mezuralı Hayat

Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilen antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. İsim babası Belçikalı Matematikçi Adolphe Quetelet ‘dir. Antropometri, bireyler veya gruplar arasında, anatomi,