“Bir Masalmış Kolesterol” kitabının yazarı, daha önce benzer bir teması olan “Sağlık Efsaneleri İfşa Ediliyor” adlı kitabı da yazmış olan Shane Ellison, aslında bir kimyager ve kendisi de bir şekilde “sağlık işinde” çalışıyor. Ana alanını sentetik tıp ile mücadele olarak belirlemiş, doğal ürünlerle beslenme takviyeleri ile ilgili tavsiyelerde bulunuyor.

“Bir Masalmış Kolesterol” kitabının ana teması; kolesterolle kalp-damar hastalıkları ilişkisinin abartıldığı ve hatta çarpıtıldığı… Ellison bu çarpıtmanın, ilaç endüstrisi tarafından belli bir plan ve program dahilinde, onlardan maddi kazanç sağlayan kimi araştırmacılar aracılığı ile insanları önce hasta sonra da müşteri haline getirerek, yüksek kârlılık sağlamak için yapıldığını iddia ediyor. Bu gerçekleri görebilmek için ise, biraz entelektüel birikim, sağduyu ve ilaç endüstrisinden bağımsız düşünebilme yeteneğinin yeterli olduğunu belirtiyor. Bu ilişkiye bir örnek olarak kitapta yer alan iddialardan birinde, konuyla ilgili tüm hekimlerin yakinen bildikleri NCEP kılavuzunu hazırlayan, dolayısıyla bu kılavuzda yer alan “Total Kolesterol’ün 200mg/dl altına düşürülmesi” önerisinin altında imzaları bulunanlardan biri hariç hepsinin kolesterol düşürücü ilaçları üreten ilaç şirketleriyle maddi ilişkisinin bulunduğunu ve kılavuz sunulurken bu ilişkinin topluma açıklanmadığını söylüyor.

Kitap son 8 – 10 yıl içinde yapılmış kolesterol-kalp damar hastalığı ve statinler arasındaki ilişkiye bakılan hemen hemen bütün büyük çalışmalara değinerek, bunların metodolojik hatalar, istatistik yalanlarla dolu olduğunu iddia ediyor. Hatta kolesterolün yararlarına da kısa bir bölüm ayırmış. Ardından yaşam tarzı değişiklikleri ve doğal ürünlerin kullanımını önererek bitiriyor.

Yazarın bu çalışmalarla ilgili itirazlarını, çalışmaların yayınlandığı dergilere ya da kongrelere de gönderip göndermediğini, yani bu kadar vahim ve aynı zamanda kolayca anlaşılabilecek hataları, ancak belli hakemlik engelini aşmak kaydıyla yer bulabileceği zeminlerde de ifade edip etmediğini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki maalesef bugün tıp alanında yapılan çalışmaların ezici bir çoğunlukla sponsoru ilaç endüstrisidir. Bu konuda, yakın dönemde başlayan, araştırma sonuçları sunulurken kimler tarafından maddi olarak desteklendiğinin açıklanması geleneğinin yerleşmesi dışında, bir değişiklik olacakmış gibi de durmuyor.

Sonuç olarak, alternatif bir bakış açısını, alanı iyi tanıdığı anlaşılan bir kalemden okumak ilginç olabilir. Ama aynı dünyada yaşıyoruz ve doğal ürünler de bugün giderek pazarı ve hacmi genişleyen bir endüstri ve onun tatlı kârlarının da benzer şekilde dağılmadığını düşünmek için kuvvetli bir nedenimiz yok.

Bir Masalmış Kolesterol, Shane Ellison, çeviren Arzu Aygen, Hayy Kitap 1. baskı, İstanbul, Temmuz 2007.