Prof. Dr. Akif Tan

Sayı 62

Neolitik Beslenme

İnsanlık hariç dünyadaki tüm canlılar besinlerini buldukları gibi, olduğu gibi yerler.  Fakat insan, yemeğini en basit haliyle pişirerek değiştirir hatta yemek yemeyi birçok tadın armonisi haline getirir. Basit bir karın
Sayı 59

Robotik Cerrahiden Cerrah Robotlara

Teletıptan (telemedicine) veya uygulamalarından bahsettiğimizde, konsültasyon ve teşhise yönelik çalışmalar kadar tedavi bölümünü de içine alan telecerrahi (telesurgery) işin içine girmeye başlıyor. Telecerrahi alanında elbette teleradyoloji ve telepatolojide günümüzdeki bilimsel
SAĞLIKTA ŞİDDET

Nöroteoloji ve Evrim

Aldous Huxley, 1930’larda “Cesur Yeni Dünya” isimli romanını yazdığında, dünyada gelecek perspektifi nedeniyle çok tartışılan bir roman oldu. O yıllarda gen bankalarından, toplumun çeşitli sınıflarını ailelerden alınarak yetiştirilen çocuklarla baştan