Tüm dünyada 500 bin insanın hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 pandemisi ‘Uluslararası/online COVID19 Sempozyumu’nda tartışmaya açıldı

Ülkemizi ve dünyayı birçok boyutu ile etkileyen COVID-19 enfeksiyonu 26-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ‘Uluslararası/ Online COVID-19 Sempozyumu’nda tartışmaya açıldı. Sempozyumda COVID-19 enfeksiyonu virolojisi, klinik detayları, tedavi protokolleri, aşı ilaç tanı kiti çalışmaları, gelecek pandemi senaryoları ve ‘yeni normalleşme’ tüm yönleriyle ele alındı. Webinar tarzında yapılan sempozyumda ayrıca farklı sağlık disiplinlerinde bağımsız konferanslar düzenlendi, paralel oturumlarla sözlü bildirimler aynı anda sunuldu. Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri ilerleyen günlerde “Journal of Biotechnology and Strategic Health Research (https://dergipark.org.tr/tr/pub/bshr)” dergisinde ek sayı olarak yayınlanacak.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bshr