Görselliğin ön planda olduğu, bundan dolayı da etki gücü en yüksek kitle iletişim aracının televizyon olduğu kabul edilmektedir. Çeşitli türdeki programları ve bunlar aracılığıyla  aktarılan iletileri, belirli bir amaca hizmet etmek üzere kurgulanmış popüler kültür içerikleri ile televizyon, 21. yüzyılda da hayatımızın önemli medyalarından biridir. “En” önemli parçası olmayı, son 5 yıllık dönemde akıllı cep telefonlarına kaptırdığını itiraf etmek de yanlış olmaz. “Televizyonun, evde tüm gününü iş yaparak geçiren ev kadınının bilgi-görgü rehberi; akşam eve yorgun gelen çalışan aile bireylerinin karşısında dinlendiği, bilgilenip eğlendiği en ucuz eğlence aracı” olma işlevini de başarı ile yerine getirmektedir. Bunun en somut kanıtı yerli dizilerimizin yurt dışında Orta Doğu’dan Ukrayna’ya, Güney Amerika’dan Balkanlar’a uzanan geniş bir alanda rağbet görmesi ve pazar payının yüksek olması gösterilebilir. Bu çerçevede, dizilerin kültürümüzün yayılmasında bir araç olarak ön sıralarda yer alması, ziyadesi ile memnun edicidir. Bu dizilerin içerikleri genellikle aile, aşk, yasak ilişkiler, tarih, aşiret, töre gibi hikâyeleri kapsamaktadır. Muhteşem Yüzyıl, Aşk-ı Memnu, Bin Bir Gece, Kurtlar Vadisi, Gümüş, Ezel gibi Türk yapımı diziler başta olmak üzere, 100’den fazla televizyon dizisi, toplam 146 ülke ile uluslararası kültürel köprü kurulmasında aracı olmuşlardır.

Farklı türlerde popüler “hikâye anlatıcılığı” olarak da değerlendirebileceğimiz dizi içeriklerinin fantastik ve bilimkurgu rağbeti Star Wars, Star Trek, Game of Thrones, Stranger Things, Marvel’s Daredevil, Supernatural, Prison Break, Lost, Sense 8, Dark, Black Mirror gibi dizilerle farklı medya platformlarında devam ediyor. Ancak yoğun ilgi bu alanlarda hararetini korumakla birlikte son yıllarda bir tür değişikliği göze çarpıyor; “Medikal drama” veya “medikal hikâye anlatıcılığı” olarak adlandırılan bu türde doktor-hasta, doktor-doktor ve aileler-hastalar, refakatler-doktorlar- hastane personeli ve prosedürleri, vb. ile ilgili olaylar oyunlaştırılarak (dramatize) tıbbi bir çerçevede içerik kurgulanmaktadır. Dünyada yaygın olarak izlenen medikal drama alanındaki diziler oldukça yüksek izlenme oranına sahipler ve medikal içerik üreticilerinin pek çoğunun Kore kaynaklı olması ayrıca dikkate değer. Kore yapımı olan “Good Doctor” dizisini İngilizceye uyarlayan A.B.D. “The Good Doctor” başlığı altına yayına sokarak büyük başarı elde etmesinde rol oynamıştır. Ülkemizde de “Mucize Doktor” olarak izlediğimiz dizinin orijinal kaynaklarını oluşturmaktadır. Mucize Doktor, izlenme oranlarına göre hayli üstlerde yer almakta, büyük bir merak ve hayranlıkla izlenmektedir.

Bu çerçevede diziler cephesi de iki grupta toplanabilir; Türk yapımı olanlar ve başka kültürlerden uyarlama olanlar. Her iki alanda da başarılı sonuçlar alındığını söylenebilir. Hatta uyarlamalarda yerlerine seçilen oyuncuların orijinallerine göre daha başarılı oyunlar sergilediklerini gözlemlemek ve “bizimkiler daha güzel oynuyor” diyebilmek de keyif verici ayrı bir detay!

Dizi üretimlerinde içeriklerin eğitici ve öğretici olmasına dikkat edilse de ticari amaçlı olanlar, eğlence ve aşk, aile ilişkileri, mafya savaşları, dram ve komedi türleri ile birlikte istenilen denge sağlanmaktadır. Toplumun büyük çoğunluğunun gününü televizyon izleyerek veya dinleyerek geçirdiği varsayılırsa -özellikle popüler kültür ürünlerinin gerçeklikleri kurgulamasında ve senaryo oluşturulurken amaç ve hedeflerin belirlenmesinde ilgili aktörlere büyük görevler düşmektedir çünkü kitle iletişim araçlarının temel hedefleri eğitmek, öğretmek ve eğlendirmektir. Bunun yanı sıra bireylerin ailevi sıkıntılarının, hastalıklarının, sorunlarının sadece kendilerinde olmadığını, toplumun başka kesimlerindeki insanların da benzer sorunları deneyimlediğini gösteren programlar hazırlamalıdır. İzler kitle diziler, filmler, açık oturumlar, paneller aracılığı ile bunları öğrenecek ve Postman’a göre bu kurgulanan kültür içeriği bağlamında bireyler kendini biçimlendirecektir. McGregor’a göre bireyin kendini var eden toplumun doğasını ortaya koyan bu içerikler bütünü popüler kültürü oluşturan medya ürünleridir. Yani, biçim ve içerikleri açık, anlaşılması için yüksek zekâ veya eğitim gerektirmeyen programlar ve dizilerdir. Bu diziler arasında en fazla ilgiyi çekenler fantastik öğeli ve bilimkurgu özelliğinde olanlar ile son yılların gözdesi medikal dramalardır.

İnsanoğlu ister sanalda ister gerçek yaşamda olsun Allah’ın bizlere bahşetmiş olduğu insan vücudunun o akıl almaz karmaşık yapısını merak eder; ameliyatları, iç organlara dokunma hissini, ayılma, dikme ve iyileşme süreçlerini, organların yapısı, gözün görmesi, kalbin kan pompalaması nasıldır, bir ameliyatta neler yapılır, ölüm nasıl olur? gibi teknik ve hayati önem taşıyan her detayı merak eder. Öğrendikçe de tıp bilimine ve aracılarına hayranlığı artar, yaratanına duacı olur.

Toplumun merakını giderme, bilgilendirme işlevi filmlerle, dizilerle veya belgeseller aracılığı ile sağlanabilir, dizilerin mekân ve maddi olanakları da elverdiği ölçüde gerçekleştirilebilir.  Set olarak kullanılacak mekânın kirası ve diğer kurumsal görseller, tam donanımlı ameliyathane cihazları, personel giysileri ve diğer hastane görselleri büyük bütçe gerektiren yatırımlardır.  Belki maddi gerekçeler bugün Türk yapımı bir medikal drama eksikliğinin gerçek nedenidir; aksi takdirde bugün ihraç edilen dizilerimiz listesinin başlarında yer alacağı şüphe götürmezdi. Kabul etmek gerekir ki maddi imkânsızlıklar kapsamında şimdilik hayata geçirilemeyen bu alanı, “orijinalinden uyarlama” veya “orijinalini yayımlama” yolunu tercih eden aracılar, hem açığı telâfi etme yolunda başarı ile ilerliyor hem de iyi para kazanıyorlar. Orijinalinden uyarlama olarak edinilen iki medikal dizi “Mucize Doktor” ve “Hekimoğlu” farklı televizyon kanallarının ekranlarında yerlerini alarak hem kişilik hem meslek bağlamında rekabetlerini neredeyse başa baş sürdürmekteler.

Medikal içerikli ve diğer yabancı üretim hikâyelerin halka sunulması, içeriklerin ithal edilerek veya uyarlamaları yaptırılarak, var olan medya platformlarından abonelik sistemi ile yapılmaktadır. “Medikal drama” olarak adlandırılan bu diziler doktor-hasta, doktor-doktor, doktor-kurum ilişkilerini ele alan ve tamamen tıbbi terminoloji çerçevesinde kurgulanmış bir tür “medikal hikâye anlatıcılığı” işlevini görmekte, senaryo yazımının, hastalığın teşhisi, tedavisi veya diğer işlemler sürecinde, en ufak ayrıntısına kadar alanda uzman hekimler danışmanlığında yürütüldüğünü ifade etmektedirler. Bu açıklama dünyada tıp öğrencilerinin bu dizlerin baş tüketicileri olmalarını haklı kılar.

“Dr. House aracılığı ile Tıp Öğretimi” başlıklı makalede, tıp öğrencileri ile yapılan anketler ve görüşmeler sonucunda elde edilen bulgular şöyle sıralanmış: İnsan hayatının temel alındığı medikal dizide olay akışı, mekân, içerik, vaka hikâyeleri gerçeğine ne kadar yakınsa öğrenciler o kadar çok etkileniyorlar, medikal vaka hikâyelerini televizyon ekranından dinlediklerinde öğrendikleri bilgiler daha kalıcı oluyor ve vakaya daha iyi odaklanabiliyor, aynı zamanda çok da eğleniyorlar.

Öğrencilerle yapılan bir başka çalışmada da diziyi bir ders ortamı olarak gören tıp öğrencileri House M.D.dizisinin ana karakteri olan Dr. House’un seminerlerini kaçırmamaya çalıştıklarını ve başka seminerlere de katılmaları için cesaret verdiğini belirtmiş. Ayrıca, sorumluluklarının bilincine varmalarında rehber olduğunu düşünenler de var. Tıp öğrencilerini nadir görülen hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için kapı açıcı görevi görebilir. “House MD” ana karakteri Doktor’un mükemmel bir teşhis uzmanı ama aynı zamanda oldukça yanlış bir insan olduğunu düşünüyor pek çoğu, 2008-2016 yılları arasında tıp öğrencilerini çekmek ve onlara nadir görülen hastalıkların yanı sıra teşhis stratejilerini öğretmek için “House MD” dizisini sürekli kullandıkları ve öğrencilerinin de düzenli olarak tıbbi drama izlediği bildirilmiş.

Öğrencilerin büyük bir kısmının Dr. House’un sadece uslamlama yöntemi ile teşhis ve tedavisini örnek almaları, zekâsına hayran olmaları ancak aykırı kişiliğini ve kural tanımazlığını desteklemiyor olmaları da açığa çıkan bir diğer gerçek. Ayrıca öğrencilerin nadir hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edindiği, teşhis ve klinik becerilerini geliştirmek için ev ortamının daha uygun olduğunu, yapılan kritikleri dinlemenin de çok yararlı olduğunu belirtmişler.

Özel medya platformlarında ve medya kanallarında abonelik sistemi ile izlenebilecek medikal drama içerikli yabancı kaynaklı dizilerden en popüler olanları şöyle sıralanıyor: Grey’s Anatomy, E.R., House M.D., Good Doctor, Doctors, Dr. Strange, Dr. Romantic, Afflicted, Medical Police, Crash Landing on You, Inheritors, African Doctor, Ask the Doctor, Hospital Ship.

Beyazperde.com’a göre dünyaca popüler olan yabancı medikal dizilerin tercih sırası şöyle: House M.D, Scrubs, Good Doctor, Emergency Room (E.R.), Grey’s Anatomy, Nip Tuck Private Practice.

Ülkemizde medikal drama türü üretimi eksikliğinden ve iki medikal içerikli dizi uyarlamasının varlığından bahsetmiştik. “Mucize Doktor” ve “Hekimoğlu” adları ile uyarlanan bu diziler başlangıçtan bugüne olan 6 aylık sürede yüksek izlenme listesindeki yerlerini ilk 6 içinde kalarak zirveyi zorladıkları gözlemleniyor.

Farklı kaynaklardan alınan, dünyada en çok izlenen yabancı dizi listelerinde dikkat çekici bir nokta var: çeşitli medya platformlarında veya abone sistemli kanallarda izlenen medikal içerikli iki uyarlama dizinin de izlenme oranı listelerinde ilk beşte yer alması memnuniyet vericidir (House MD-Hekimoğlu ve Good Doctor-Mucize Doktor.) Dünya ile eş zamanlı olarak aynı dizileri izleyip, aynı heyecanı yaşamak ve tıp öğrencilerinin de bundan bilimsel olarak faydalanacaklarını düşünmek gerçekten güzel bir duygu!

Doktor, hasta ve hastane ilişkileri çerçevesinde medikal hikâyeler anlatan “medikal drama”ların farklı türde pek çok dizi arasından sıyrılarak yayımlandıkları medya platformlarındaki yüksek izlenme oranları ve başarıları dikkate değer.

Mucize Doktor (Good Doctor Uyarlaması)

İlk yayımlanma tarihi olan 7 Kasım 2019 tarihinden bu yana en düşük %14, en yüksek %18 izlenme oranı ile “Mucize Doktor” medikal drama türünde en gözde dizi konumundadır (26 Mart 2020 tarihli yayın haftası).

Orijinali “Good Doctor” olan bu medikal dizi Kore yapımı olup Savant sendromlu bir otizm hastası olan doktor olan Ali Vefa (Si-On/Shaun) ve çevresindeki meslektaşları, hastalar ve hastane ile olan iletişimsizliği konu edilmektedir. Ancak belli alanlarda olağanüstü yetenek ve becerileri olan otizm hastalarında görülen bir sendrom olan Savant, Ali Vefa’ya müthiş bir hafıza ve aşırı derecede gelişmiş üç boyutlu bir biliş kabiliyeti kazandırmıştır. 7 yaşında iken insan vücudunu, organları ezbere bilen Ali Vefa’nın, 3 boyutlu biliş kabiliyeti sayesinde organların yerlerini ve işlevlerini organı bizzat görmüş gibi anlayabilen bir özelliği vardır. Tedavisi bitmekle birlikte rahatsızlığı tamamen son bulmamış olması doktorluk mesleğini engeller nitelikte olmamakla birlikte hastane kurulu Ali Vefa’yı işe almak istemez. Bilgi ve yetenekleri ne kadar inanılmazın ötesinde ise de sosyal ve iletişim becerileri bir yetişkine göre oldukça yetersiz kaldığı gerçeğine rağmen hocasının 6 aylık deneme ısrarları ve Ali Vefa ile kurulun yüz yüze görüşmeleri olumlu sonuç vermez. İlk bölümde Ali Vefa, İstanbul’a çalışacağı hastaneye görüşmeye giderken, havaalanında üzerine cam panonun düşmesi sonucunda şah damarı kesilen bir çocuğa müdahale eder, zihninde geri dönüşlerle anımsadığı okul bilgilerini eşsiz görsel zekâsı, soğukkanlılığı, hızı ve ustalığı ile ilk yardımını yaparak çocuğun hayatta kalmasını ve hastaneye vaktinde sevkini sağlar.  Havaalanında etrafına toplananların hayranlığını ve takdirini kazanan Ali Vefa, görüşme randevusu bulunan hastaneye ambulansla birlikte hastanın yanında gider. Bu müdahalesi yüzünden hastane ile olan görüşmesine geç kalmıştır. Hastanede görüşmek için beklerken, kalabalık bir grup gazetecinin kendi ismini telâffuz ederek aradıklarını duyar ve saklanır. Havaalanında kendisini hastanenin cerrahı olarak tanıtan Ali Vefa, daha hastanede işe başlamadan medyada çocuğun hayatını kurtaran ‘kahraman doktor’ ilan edilmiştir. Bu arada görüşmeye alınan Ali Vefa, oy çokluğu ile hastanede çalışması reddedilmesine rağmen, medyatik olmasından dolayı ‘6 aylık deneme süreci’ kapsamında hastanede çalışmasına istemeden onay vermek zorunda kalırlar. İlk bölümü çocukluğundan, zor günlerinden geriye dönüşlerle son derece duygusal ve profesyonel bir yaklaşımla tanıtılan Mucize Doktor’ un diğer bölümleri doktorun arkadaş çevresi, kişiliği, duygusal yaşamı, hastaları ve arkadaşları ile olan iletişim eksiklikleri üzerine kurulu olmakla birlikte, tıp çevreleri dışında pek bilinmeyen “Otizm” e toplumda dikkat çekilmeye çalışılmakta, otizmin tedavi edilebilir olduğu bilgisinin yaygınlaştırılması, Otizmlilere ve Otizmli hastası olanlara bu hastalıkla ilgili yol gösterici, umut verici  yönlendirmeleri ile farkındalık yaratma yolunda başarı ile kurgulandığı görülmektedir.

Türk uyarlaması ile mukayese edildiğinde görülebilen en büyük fark, orijinal dizide ameliyat çekimlerinin yakın çekim olarak ve uzun süreli gösteriliyor olması, ameliyat görüntülerinin son derece net, gerçekçi ve profesyonel olarak görüntülenmesidir. Ameliyat sahneleri tıp öğrencilerine ekrandan uygulama dersi veriliyor hissini uyandırmaktadır. Dizinin akışı içinde, doğal olarak, tıbbi terimlerle donanmış olması, doktor ekibinin Latince kökenli uzun tıbbi terimleri telâffuz etmedeki başarısı da izler kitle oranını yükselten en önemli faktörlerden sayılabilir. Özellikle, bilinmeyen hastalıklara karşı verdikleri savaşı ve yaşadıkları stresi onlarla birlikte dizi süresince içimizde hissettiğimiz anlar, insanlığın “Don Kişot”larını temsil eden beyaz gömlekli kahramanlara bir kez daha hayranlık duymamıza olanak tanırlar.

Hekimoğlu (House M.D. Uyarlaması)

17 Aralık 2019 tarihinde gösterime giren ikinci medikal içerikli uyarlama olan “Hekimoğlu”, Mucize Doktor’a nazaran daha alt sıralarda bir izlenme oranına sahiptir. İki dizinin ortak noktaları ikisinin de medikal hikâyeler anlatması ve  uyarlama olmalarıdır.

2004-2012 tarihleri arasında 8 sezon yayınlanan Amerikan televizyon dizisi House M.D.’den uyarlanmış olan Hekimoğlu dizisinin baş kahramanı Dr. Ateş Hekimoğlu (Dr. House), özel bir hastanede teşhis ekibinin liderliğini yapmaktadır. Her biri ayrı bir alanın uzmanı olan gençlerden oluşan ekibine tıbbi deneyimlerini ve öngörülerini aktarmaktadır. En ilginç yanı, vakalara Sherlock Holmes tarzıyla yaklaşmasıdır. Dr. Ateş, uslamlama yöntemi ile ekibine beyin fırtınası yaptırtarak nedeni bilinmeyen hastalıkları doğru teşhis etmelerinde en büyük destekçi ve rehber konumundadır. Semptomları çok iyi gözlemleyen, neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde hastalıkları göstergebilimsel yöntemlerle doğru teşhis ve tedavi edebilme yetisine sahip çok zeki ve deneyimli bir akademisyendir. Sıra dışı davranışları ve kural tanımazlığı ile tüm doktor arkadaşlarından farklıdır. Teşhis koymadaki farklı yöntemi ve bu yöntemin her zaman işe yaraması onun kural tanımazlığını ve rahat davranışlarının sineye çekilmesini de beraberinde getirmektedir ne yazık ki!

Çay, simit ve tantuniye olan düşkünlüğü, çay bardağını çay tabağı ile birlikte kaldırıp içme şekli, polikliniğe gelen ve doktorları  gereksiz meşgul eden ciddi bulguları olmayan hastalara karşı bazen agresif bazen alaycı bir tutum takınması, poliklinik giriş ve çıkışında hasta muayene ettiğine dair atılan imzayı saçma bulması, beyaz doktor gömleğini giymeyi reddetmesi Hekimoğlu’nun aykırı davranışlarına örneklerdir. Mesai saati dahilinde romantik medikal dizileri izleme tutkusu, kadınlardan nefret etmesi, odasındaki basket potası, hakkında hiç konuşmadığı esrarlı geçmişi belki de bu sıra dışı adama duyulan hayranlığın temel nedenini oluşturuyor olabilir!

İki dizide de insanları çeken diğer unsurların başında tıbbi terminoloji gelmelidir. Tıpla ilgisi olmayanların ilk kez duydukları Latince kavramlar, söylenmesi bile hayli uzun ve sıkıntılı olan terimleri düşünmeden ve takılmadan bir çırpıda ve doğru olarak ifade etmelerinin ayrı bir hayranlık nedeni olduğu düşünülebilir.

Tıbbi yaklaşımların ve başarıların dışında ekipte yer alan genç uzman doktorların hocaları ile olan iletişimi, tıbbi başarıları, olaylara hem tıbbi hem duygusal yaklaşabilmeleri, yüksek sinerjileri ve empati kurma becerileri ile daha sevimli gösterilmeye çalışılmıştır. Bunun amacı son zamanlarda sakinleşmiş olan, hasta yakınlarının doktora şiddet uygulamalarına karşı bir yumuşatma politikası olabilir. Hekimoğlu’nun aksayan ayağı ve bastonu, sürekli kullandığı ağrı kesicisi, müthiş akılcılığı ve mantık kullanma becerisi, asistanları ve diğer doktor arkadaşları  ile olan iletişimi, umursamaz tavırları, çıkarcılığı, paraya düşkünlüğü, asık suratının ardında gizlediği merhamet dolu kalbi ile Hekimoğlu, izler kitleye farklı bir doktor rol modeli olarak sunulmaktadır.

Hekimoğlu’nun uslamlama yolu ile semptomlar (göstergeler) arası nedensellik bağı kurarak öngörüsünü doğru kılan yöntemi aslında göstergebilim dediğimiz çok disiplinli bir bilim dalına aittir. Semiyoloji veya semiyotik olarak da adlandırılan bu alanın temelleri bir dilbilimci ve bir mantıkçı tarafından atılmıştır. Çok eskilerden beri bu kullanılan bu alan özellikle dedektiflerin, adli tıpçıların ve polisin kullandığı önemli bir yol haritası niteliğindedir. Pusulaları ise göstergebilimdir. Göstergeler bütünü olan semptomların her birinin ayrı ayrı göstereni ve gösterileni bulunmaktadır. Baş dönmesi, kusma ve bulantı gösterenlerinin (sendromlar) gösterilenin (teşhisin) hamilelik olabilmesi gibi. Bir cinayet mahallinde bulunan ayak izi göstereninden iz sahibinin cinsiyeti, boyu ve kilosunun da tespit edilebilmesi mantıklama öngörüsü çerçevesinde emniyet birimleri açısından önemli bir bulgu oluşturmaktadır. Neden-sonuç ilişkisi göstergebilimde de çok kullanılan bir öğedir.

Bu bağlamda, Mucize Doktor Ali Vefa ve Hekimoğlu dizileri ortak medikal içeriklere sahiptirler. Fakat bazı yönlerden farklılıklar göstermektedirler. İki kahramandan Ali Vefa, hastalığından kaynaklanan sosyal güçsüzlüğünü ve çaresizliğini yenmeye çalışmaktadır. Toplum ve arkadaşları arasında düştüğü güç durumlar ve sıkıntıları sessizce izler kitle ile paylaşır gibidir. Becerikli ve çok zeki olması, güçsüz ve acizin hep yanında olan toplumumuzun kalbini çoktan fethetmiş görünmekte! Komik tavırları ile bireylere bazen sıcak gelen asık suratlı ve aksi Dr. Ateş ise kurallara uyan disiplinli kişileri seven ve saygı duyan bir toplum anlayışına ters düşmektedir. Bu nedenle, onun diğer yüzünü göremeyen kişilerce sevilmediği söylenebilir. Gizlediği hikâyesinin altında kim bilir nasıl bir dram gizlidir! Sakat bacağı nasıl olmuştur, eşinden neden boşanmıştır, insanlara duyduğu nefretin altında yatan gerçekler nelerdir acaba? Dizi ilerledikçe açığa çıkacak olan gerçekler onu kınayanlara iyi bir ders verecektir mutlaka!

Her iki dizi de medikal içerikleri çerçevesinde belirli amaçlar içermektedir; otizm hastalığına dikkati çekmek, bilinmeyenleri öğretmek ve yaymak, hem de halkla doktorlar arasındaki duvarları aşmak adına doktorlar ile empati kurmak. Onların da duyguları ve özel yaşamlarının olduğu, zor ve stresli şartlar altında çalıştıkları, görevlerinin bilincinde oldukları, kişisel veya ailevi sorunlarının olabileceğine farkındalık yaratmak. Bu bakımlardan ulaşılamaz görünmelerinin ardında, omuzlarında çok büyük sorumluluklar olduğu, bunların ağırlığı karşında hasta ve hasta yakınlarını daha anlayışlı ve saygılı olmaya davet eden gizli bir söylem mevcuttur iki medikal içerikte de.

Sadece tıp öğrencilerini değil öğrenmeye meraklı büyük kitleleri de çekmekte olan medikal hikâye anlatan tüm diziler, COVID-19 salgını nedeni ile evde karantina altında olduğumuz bugünlerde daha da fazla izler kitleyi çekmiş görünüyor. Bu vesile ile zirvedeki yerlerini daha sağlamlaştırdıkları da acı bir gerçek! Kasım 2019’da Çin’de ortaya çıkıp korunma tedbiri almaya fırsat bulamadan inanılmaz bir hızla ülkemize ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 hızla can almaya devam ediyor. İyileşenlere nazaran yaşamını kaybedenlerin sayıca daha yüksek olmasının nedeni, olayın ilk duyurulduğu Kasım 2019’dan itibaren dünyada ülkelerin duruma gerektiği önemi vermemesi, durumun vahametinin iyi kavranamamış olması ve gerekli hijyenik tedbirlerin zamanında alınamamış olması, salgın için hayati önem taşıyan tıbbi malzeme ve ihtiyaçların yedeklenememesidir.

Durumu erken kavrayarak hem yönetimsel hem lojistik önlemlerini yerinde öngörüleri ile büyük ölçüde erkenden temin eden ve her adımı büyük bir şeffaflıkla anında halkımızla çoklu medya ortamlarında paylaşan hükümet yetkilileri ve Sağlık Bakanlığımız sayesinde bu süreç belirlenen 14 korunma kuralına harfiyen uyularak, evde sağlıklı bir şekilde koruma altına alındığımız bir sürece dönüştürülmüştür. Devam eden bu olağanüstü durum kapsamında 24 saat görev başında bulunan, bu virüsü kapan ve hayatını kaybeden, her biri ayrı ayrı gönüllerimizin kahramanı olan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız, duacıyız.

COVID-19 korunma tedbirlerinin televizyon aracılığı ile kamuoyuna duyuran kamu spotlarında aktör olarak Taner Ölmez (Mucize Doktor Ali Vefa) ve Timuçin Esen’in (Dr. Ateş Hekimoğlu) rollerine uygun olarak, tüm ciddiyetleri ile yaptıkları virüsten korunma çağrıları hem dizideki rolleri hem de karantina günlerimizde yol gösterici doktorlar olarak örtüşmekte, hem de karantinanın önemine yeterince dikkati çekerek duyurunun etki oranını ve farkındalığını arttırıcı bir etken olarak işlev görmektedir.

Kaynaklar

aa.com.tr/tr/kultur-sanat/abdden-sonra-en-fazla-dizi-ihrac-eden-ulke-turkiye/1641524 (Erişim Tarihi: 05.04.2020)

aksam.com.tr/roportaj/ortadogudan-avrupaya-100-ulkeye-dizi-dizi-ihracat/haber-763542 (Erişim Tarihi: 05.04.2020)

beyazperde.com/diziler/tum/tur-13030/ (Erişim Tarihi: 06.04.2020)

dizi.info.tr/hekimoglu/reytingleri/ (Erişim Tarihi: 06.04.2020

edebiyatvesanatakademisi.com/Siirler/Detay/halk-icinde-muteber-bir-nesne-yok-devlet-gib-10219.aspx  (Erişim Tarihi: 04.04.2020)

http://021077zl8.y.http.eds.b.ebscohost.com.proxy.medipol.deep-knowledge.net:9797/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=a6bd8c5d-85e9-4036-b853-dacfa26433e5%40pdc-v-sessmgr01 “Teaching medicine with the help of “Dr.House”  (Erişim Tarihi: 01.04.2020)

https://www.imdb.com/title/tt8792570  (Erişim Tarihi:21.04.20)

McGregor, 2000, Pop Kültür Oluyor, Littera, İstanbul.

medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-reyting-sonuclari-belli-oldu-hekimoglu-mu-mucize-doktor-mu-11-681-84723.html  (Erişim Tarihi: 04.04.2020)

netflix.com (Erişim Tarihi: 04.04.2020)

Postman, N., (1994) Televizyon Öldüren Eğlence, Gösteri Çağında Kamusal Söylem, Ayrıntı, İstanbul

reytingler.biz/Mucize Doktor/reytingler/ (Erişim Tarihi: 05.04.2020)

Taşkıran, N. Medya Okuryazarlığına Giriş, Beta, 2007, İstanbul

SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü) Dergisi Haziran, Temmuz, Ağustos, 2020 tarihli 55. sayıda sayfa 80-83’de yayımlanmıştır