”Tıp Etiği”

”Tıp Etiği”

Beyhude Tedavi!

“Beyhude tedavi” ya da diğer bir ifade ile “tedavinin beyhudeliği” (medical futility) kavramı 1980’li yılların ikinci yarısından 1990’lı yılların sonlarına kadar tıp literatüründe yoğun tartışmalara neden olmuştur. Bu konunun hangi
”Tıp Etiği”

Ötanazi

Yunanca [“ευθανασία”: ευ, (eu): ‘iyi, hoş, güzel, kolay’; θάνατος, (thanatos): ‘ölüm’;] “kolay ölüm” anlamına gelen “ötanazi” kelimesinin karşılığını bazıları “eu”nun Yunanca’daki “iyi, güzel” anlamlarına bakarak “iyi ölüm” veya “güzel ölüm”