Sayı 2

Sayı 2

Tıp Eğitimi ve Bilişim

Tıp da, yaşamdaki diğer meslekler gibi bilgi alışverişinin dinamik olduğu bir alandır. Tarihe bakıldığında başlangıçtaki sözlü iletişimi yazılı iletişim takip etmiştir. Daha sonra ise teknolojinin gelişmesi ile yazılı iletişimde faks
Sayı 2

Kodlama Kültürsüzlüğü Örnek 1: Icd-10

ICD, İngilizce “International Classification of Diseases” ifadesinin kısaltmasıdır. Dilimize “Uluslararası Hastalık Sınıflaması” daha geniş bir tanımlama ile “Hastalıkların ve Sağlıkla İlgili Sorunların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması” olarak çevrilmektedir. ICD-10 ise sınıflama