Uygar Üstün

SAĞLIKTA 40 SORUN

Sağlık Turizmi

Kişiler ve dolayısıyla devletler için temel bir unsur olan sağlık; kişilerin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi beklentisi ve iyileştirilme çabaları ile gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerin de gündeminde yer almaktadır.