Ay: Ekim 2010

Sayı 16

Teletıpta İnovasyon Örnekleri

Teletıp, kelime olarak bilişim bilim dalı ile tıp bilimin interaksiyonunu tanımlar. Dünya Sağlık Örgütü, “Tele sağlığı” “sistemin tümü” olarak tanımlamıştır. Son yüzyılda haberleşme alanındaki gelişmeler sağlık çalışanlarının haberleşmesinde aşama kat