Sayı 5

Sayı 5

Haseki Vakfiyesinde Doktor Tasvirleri

“Altın yol”un geçtiği topraklarda, Bizanslılar tarafından “Kurutepe” diye anılan (Xerolofes) İstanbul’un yedinci tepesi üzerine kurulu Haseki külliyesi ve özellikle bu külliyenin bir parçası olan ve bugüne dek hizmetini kesintisiz sürdüren