Prof. Dr. Serdar Güler

Sayı 59

Teletıpta Hekim Deneyimi

Dünya Sağlık Örgütü teletıp tanımını aşağıdaki şekilde yapmıştır: “Mesafenin kritik bir faktör olduğu yerlerde, hastalıklar ve yaralanmaların tanı, tedavi ve önlemesi, araştırma ve değerlendirme ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının sürekli eğitimi